Proiecte Incheiate

PROIECTUL ERASMUS+ la A.R.C., De la știință la artă – STEM-A

Profesorii Școlii Gimnaziale Metropolitane A.R.C. au participat în Proiectul Erasmus+, STEM-A: De la știință la artă, într-un schimb de bune practici școlare, împărtășind experiențe STEM cu profesorii și elevii din țările partenere: Grecia, Turcia și Italia, în perioada aprilie – iunie 2018. 

Partenerii proiectului STEM-A au valorizat procesul de învățare a științei și tehnologiei dintr-o perspectivă inovatoare, având o influență pozitivă asupra cunoștințelor și abilităților elevilor. Cea mai importantă țintă a proiectului a fost promovarea învățării prin atelierele STEM-A, care să crească performanțele elevilor prin formarea și difuzarea cursurilor STEM în școli.

Participanții au împărtășit experiențele multiculturale prin participarea la experimentele STEM în școlile partenere și în spațiul e-twinning. Proiectele de robotică și produsele pregătite de elevi au fost diseminate online. Profesorii au fost provocați să promoveze metodele inovatoare STEM, experimentele și metodele educaționale moderne, tehnologiile SMART, learning by doing și să disemineze produsele proiectului în școli, căci ”nimic măreț nu a fost vreodată realizat fără entuziasm” (Ralph Waldo Emerson). Psiholog, Dr. Ioana Șandru

„Este important să ne perfecţionăm permanent pentru  a oferi copiilor experienţe optime de învăţare.   Abordarea transdisciplinară la clasele mici este o provocare. Am participat în urmă cu un an la un program de formare în Turcia, la Izmir, într-un proiect Erasmus. Experienţa m-a ajutat atât la nivel ştiinţific, cât si pedagogic, prin activităţi practice, experimente, vizite la muzee, schimb de experienţă în şcoli, ateliere de robotică.  Colaborând în echipă cu profesori din Italia, Turcia şi Grecia am putut face comparaţii între abordarea problemelor educaţiei din aceste tari, atât la nivel de sistem, cât şi în ceea ce priveşte activitatea directă la clasă . Exprimentand noul într-o manieră multiculturală, prin schimb de bune practici cu profesori care predau în alte contexte educaţionale, am constatat că, perfecţionarea este mult mai eficientă, când îmbină elemente cognitive, emoţionale, relaţionale şi multiculturale.” Prof. Cristina Despescu şi prof. Carmen Tănase

Lasă un răspuns