Articole

Educație pentru cetățenie europeană – Vizita tematică la instituțiile UE

În săptămâna 8-12 aprilie 2019, la Bruxelles, s-a desfăşurat a doua etapă a proiectului “Arta dezbaterii şi cetăţenie europeană”, iniţiat şi coordonat de Şcoala Metropolitană ARC. În fiecare zi, am vizitat cele mai importante instituţii europene. Prezentările gazdelor noastre şi dialogul cu toţi cei care ne-au primit cu bucurie la Parlamentul UE, Consiliul UE , Comisia Europeană, Reprezentanţa Permanentă a României la UE au avut un impact important asupra elevilor noştri. Copiii au exprimat cu dezinvoltură opiniile lor despre şcoală, educaţie, istorie şi arta negocierii.

Vizita la Consiliul UE „Constienta de patrimoniul sau spiritual si moral, Uniunea Europeana se bazeaza pe valorile individuale si universale ale demnitatii umane, ale libertatii si ale solidaritatii; are la baza principiul democratiei si principiul statului de drept. Pune persoana în centrul actiunii sale, instituind cetatenia Uniunii si creand un spatiu al libertatii , securitatii si justitiei. Uniunea contribuie la apararea si dezvoltarea acestor valori comune în respectul diversitatii culturilor si al traditiei popoarelor Europei, ca si al identitatii nationale a statelor membre si al organizarii puterilor publice ale acestora la nivel national, regional si local“.  

Carta drepurilor fundamentale a Uniunii Europene, Nisa , 7 decembrie 2002

În prima zi, ne-am întâlnit cu jurnaliştii de la Radio TV Arthis. Elevii noştri, alături de colegii lor mai mari, de la Colegiul Naţional Matei Basarab, au dialogat cu Directoarea postului, doamna Carmen Drăghici. Au aflat istoria înfiinţării postului, au pus întrebări, au discutat despre experienţele lor din proiect, despre rolul presei şi comunicării în spaţiul UE, au înţeles importanţa păstrării şi mediatizării valorilor si tradiţiilor, a dialogului intercultural în UE. La finalul întâlnirii, ARCaşii au discutat la microfon, în interviuri live, cu doamna Carmen Drăghici. Am dăruit, ca amintire, “Jocul multiculturalităţii” creat la şcoala noastră, care a trezit admiraţia gazdelor.

La Comisia Europeană şi la Consiliul UE, tineri funcţionari români din Directiile Generale ale Comisiei Europene şi de la  Consiliu ne-au prezentat rolul acestor instituţii,  ne-au povestit evoluţia lor de pe băncile şcolii până la munca lor în instituţiile Uniunii Europene de la Bruxelles. Mesajul lor: “Visaţi şi munciţi pentru realizarea visului vostru! Nimic nu vă este inaccesibil în viaţă şi carieră!” Ziua s-a încheiat cu o incursiune în istoria Europei, la Waterloo, unde muzeul interactiv şi cele 225 de trepte până la monumentul de pe Colina Leului au încheiat o zi cu experienţe spectaculoase.

La  Parlamentul European ARCaşii au aflat despre cum funcţionează şi ce rol are cea mai importantă instituţie a Uniunii Europene. La întâlnirea cu europarlamentarul român care ne-a fost gazdă  şi cu reprezentanta departamentului de comunicare a Centrului de Vizitatori, copiii au povestit experienţele lor în proiect, au arătat cunoştinţele lor despre Uniunea Europeană, despre drepturile copiilor ca cetăţeni europeni, într-un quiz pe aceasta temă. Au adresat întrebări şi au înmânat materiale realizate în şcoala noastră! Au scris mesajele lor pentru viitorul Europei pe panoul dedicat şi au trimis cărţi poştale către cei de acasă! A urmat vizita la Parlamentarium, un spaţiu interactiv de prezentare a istoriei, geografiei şi culturii ţărilor membre în UE.

Vineri, 12 aprilie, ARCaşii au vizitat Reprezentanţa Permanentă a României la UE. Au povestit doamnei Luminiţa Odobescu, Ambasadoarea României la Uniunea Europeană, cu dezinvoltura obişnuită, despre activităţile din proiectul Arta dezbaterii şi cetăţenie europeană, despre beneficiile cursurilor de debate şi public speaking din şcoala noastră, despre oportunităţile acestei a doua etape a proiectului şi despre experienţa lor în Capitala Uniunii Europene. Au împărtăşit cu sinceritate, umor şi curaj opiniile lor despre şcoală, educaţie, istorie şi arta negocierii. Doamna Ambasador, diplomaţii şi funcţionarii europeni prezenţi au fost încântaţi de maturitatea ARCaşilor, de intuiţia lor şi de abilitatea de comunicare şi au prezentat pe înţelesul copiilor în ce constă activitatea unui diplomat, cum se desfăşoară o zi din viaţa lui, ce calităţi sunt necesare pentru reuşita unor negocieri pentru binele comun al Uniunii Europene, despre colaborare şi reguli de comportament în activitatea diplomatică. Reprezentanţii Şcolii Metropolitane ARC şi ai C.N. Matei Basarab, parteneri în proiect, au fost mesageri demni ai acestei generaţii de copii şi tineri. Mulţumim tuturor gazdelor noastre pentru disponibilitate, căldura cu care ne-au primit, prezentările profesioniste şi adaptarea dialogului la nivelul de vârstă al copiilor noştri.

“Arta dezbaterilor şi cetăţenia europeană” este un proiect iniţiat şi coordonat de Şcoala Metropolitană ARC, dedicat Centenarului şi anului Preşedinţiei României la Consiliul UE, care s-a derulat în perioada octombrie 2018 –  aprilie 2019.

Proiectul a fost derulat de Clubul de dezbateri din Şcoala Metropolitană ARC în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Dezbateri, Oratorie şi Retorică, Muzeul Naţional de Istorie a României, Facultatea de Ştiinţe Politice din Universitatea Bucureşti, Muzeul Naţional al Literaturii Române, C.N. Mihai Viteazul, C.N. Matei Basarab, Şcoala Gimnazială nr.178, Şcoala Gimnazială Herăstrău.

europeană UE

Sursa articol: www.educatieprivata.ro

Lasă un răspuns